Regulamin - NeonRP

Ost. aktualizacja 16.05.2024


§1. Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy gracz, wchodząc na serwer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania go.
1.2 Regulamin jest własnością serwera NeonRP.
1.3 Grając na serwerze deklarujesz że przeczytałeś regulamin i go akceptujesz.
1.4 Osobą decyzyjną jest człowiek, który należy do szeregów Administracji, jego decyzja jest zawsze ostateczna. Nie podlega dalszej dyskusji.
1.5 Administrator ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie, jeżeli uważa to za słuszne.
1.6 Dobrowolne dotacje nie są możliwe do zwrócenia.
1.7 Osoby które wsparły serwer dobrowolną donacją są zobligowane do przestrzegania regulaminu tak jak wszyscy inni gracze.
1.8 Ranga donatora jest tylko upominkiem od Administracji za dobrowolne wsparcie serwera. Donator może zostać zbanowany/wyrzucony/zablokowany, tak jak każdy inny gracz.
1.9 Każda próba odzyskania pieniędzy, które zostały wysłane jako dobrowolna donacja na rzecz rozwoju serwera będzie skutkowała zbanowaniem donatora.
1.10 Administracja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu serwera bez poinformowania graczy.
1.11 Wszystko co się dzieje na serwerze musi być zgodne z “TOS” Twitch.
1.12 Właścicielem serwisu jak i Sprzedającym jest firma Neon Technologies Szymon Kaźmierczak.
1.13 Odbiorcą wszystkich płatności jest Neon Technologies Szymon Kaźmierczak, os. Wichrowe Wzgórze 29/44, 61-698 Poznań (Polska), (NIP: 9721324855, REGON: 521238356 ).
1.14 Regulamin płatności dotyczący pojazdów limitowanych/rang donator i innych przywilejów dostępny pod NeonRP | Regulamin Płatności
1.15 Na Serwerze można spotkać graczy, którzy są częścią grupy o nazwie “Administracja” i mają specjalne przywileje. Będą oni w dalszych częściach regulaminu nazywanej jako “Administratorzy” lub “Administracja”, ponieważ nazwa ta w tym środowisku przyjęła się najbardziej, mimo, że z rzeczywistym administrowaniem nie ma nic wspólnego. Bycie członkiem tej grupy uznawane jest za część zabawy na Serwerze i jest ono całkowicie dobrowolne. Członek tej grupy nie ma narzucanych żadnych wymogów,, jednak tak, jak zwykły gracz, ma obowiązek stosowania się do regulaminu Serwera podczas gry na Serwerze. Członkowie tej grupy mają te przywileje ze względu na zaufanie między Właścicielem, a nimi, i mogą one zostać odebrane w każdym momencie, według woli Właściciele Serwisu.
1.16 Właściciel, gdyby Serwer został zamknięty, nie ma żadnych zobowiązań względem grających na nim Graczy.


§2. Zasady ogólne.

2.1 Osoba wzywająca na rządowy musi posiadać dowód w postaci nagrania (ważnego 24h od zakończenia akcji) na którym jest dobrze widoczna rozgrywka i słychać dźwięk osoby nagrywającej jak i gry. Jeżeli takowego nie posiada, administrator/moderator ma prawo nałożyć 24-godzinnego bana na osobę zgłaszającą.
2.2 Na serwerze zakazuje się używania wspomagaczy oraz wykorzystywania bugów w celu posiadania przewagi podczas rozgrywki. (np.: Dmg boost, kropka, aim, wh, pad, brak propów).
2.3 Wszystkie błędy muszą być niezwłocznie zgłoszone w odpowiedniej sekcji na discordzie lub w tickecie.
2.4 Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji RP podczas jej trwania. Jest to traktowane jako CL, który karany jest banem.
2.5 Jeśli akcja RP została opuszczona poprzez crash gry lub brak połączenia internetowego, należy to niezwłocznie zgłosić na kanale logout-crash (jesteście zobowiązani dodać screen ,na którym widnieje data oraz godzina).
2.6 Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń Administracji.
2.7 Zakazuje się posiadania w nazwie użytkownika reklamy innego serwera, platformy konkurencyjnej lub kolorowej czcionki.
2.8 Zawsze traktuj innych graczy z szacunkiem tak, aby oni szanowali Ciebie.
2.9 Zabronione jest przechodzenie przez elementy mapy za pomocą animacji.Będzie to traktowane jako WMG, które jest karane banem.
2.10 Po zaćmieniu obowiązuje dla każdego obywatela immunitet 10 minutowy, dzięki któremu nie może dojść do żadnej akcji RP powiązanej z przestępstwem lub z udziałem SAST (wyjątkiem jest dokończenie akcji hostylnej).
2.11 Zakazuje się obrażania graczy ze względu na ich choroby OOC (również wada wymowy, jąkanie itd.), będzie to karane banem.
2.12 Zakazuje się nadmiernego obrażania na kanałach tekstowych na oficjalnym discordzie jak i związanych z nim serwerach.
2.13 Tłumaczenie się ‘’kropelkami’’ także będzie banowane. Jeżeli masz problem z fps, masz lagi, to nie oznacza, że reszta graczy będzie się dostosowywała do Ciebie.
2.14 Rozmowa na jakimkolwiek czacie głosowym poza grą z KIMKOLWIEK będzie traktowana jako Meta Gaming.
2.15 Zakazuje się noszenia ubrań frakcji i koszulek organizacji przestępczych np. kamizelki, pas taktyczny, hełm kuloodporny itd.
2.16 Jeśli mamy coś w ekwipunku, oznacza to, że mamy to przy sobie. Odegranie na /me lub /do wyrzucania przedmiotu nie będzie respektowane, jeśli przedmiot nadal mamy w EQ. Nie ma obowiązku odgrywania przeszukiwania.
2.17 Każdy kto chciałby zdać WL musi mieć ukończone 15 lat. Wymagane jest również przejście mutacji.
2.18 Zakazuje się używania modulatora bez zgody zarządu serwera. Jeżeli modulator będzie wykorzystywany inaczej niż zostało to ustalone, taka osoba zostanie zbanowana a zgoda zostanie cofnięta.
2.19 WL Checker ma prawo nałożyć blokadę na zdawanie WL dla osoby, która np:
- Obraża Wl Checkera,
- Nie wykonuje jego poleceń,
- Okłamywała lub próbowała przekupić WL Checkera,
- Nie posiada mutacji (Blokada zostanie zdjęta po przejściu mutacji),
- Ma mniej niż 15 lat (Blokada zostanie zdjęta po ukończeniu wymaganego wieku).
2.20 Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby posiadające Whitelist będzie groziło konsekwencjami w postaci nakładanych warnów, zawieszeń i blokad. (3 warny = zawieszenie/blokada).
2.21 Zakazuje się tworzenia multikont w celu np: Posiadania drugiej postaci, Uniknięciu blokady innego konta. Wszystkie takie próby będą karane permanentnym zablokowaniem użytkownika.
2.22 Zakazuje się jakiejkolwiek odsprzedaży, wymiany lub przekazywania zakupionych aut limitowanych oraz wielosztuk.
2.23 W przypadku otrzymania bana permanentnego bez możliwości wykupienia go, wszystkie pojazdy limitowane i wielosztuki są zabierane i wprowadzane do dalszego obiegu.
2.24 Pojazd limitowany oraz wielosztuki są zabierane podczas CK oraz FCK, a jedynym sposobem odzyskania jest ich ponowne wykupienie.
2.25 Administracja nie bierze odpowiedzialności za wszelakie wymiany na serwerze, które wykraczają poza zakres działania skryptu, lecz istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji nadzorowanej przez administracje, po uprzednim zgłoszeniu się na rządowy
2.26 Nakłaniania oraz zmuszanie do łamania regulaminu jest karane banem.
2.27 Przy realizacji np. zwrotu przedmiotów, administrator nie bierze odpowiedzialności za podany zły steam HEX. W takim przypadku ponowna realizacja na poprawny HEX nie będzie możliwa.
2.28 Zakazuje się posiadania minusowego stanu konta. W przypadku złamania tego punktu gracz zobowiązany jest do otwarcia ticketu "minus na koncie".Jeżeli kwota długu przekracza 4mln zabierane są samochody gracza, a następnie wpłacana jest na konto dłużnika 1/3 ceny wartości salonowej samochodu.
2.29 Administrator nie ma narzuconego taryfikatora banów. Ilość dni bana może różnić się od wielu czynników i nie musi być stała za dane złamanie regulaminu. Przykład: zwykle ban za RDM może wynosić 1 dzień co nie narzuca, że w danej sytuacji administrator może nie nadać 3 dni.
2.30 Administrator nie ma obowiązku sprawdzenia podań w określonym czasie. Jeżeli nie zostały one rozpatrzone na wynikach podań, uznaje się je za odrzucone.
2.31 Administrator nie ma obowiązku ukarania gracza za złamanie regulaminu, jeżeli uważa to za słuszne.
2.32 Administrator nie ma obowiązku posiadania nagrania z akcji przez którą gracz otrzymał bana.
2.33 Przy wykonanym cleareq zwrot przedmiotów premium jest niemożliwy.Jest to konsekwencja złamania regulaminu.
2.34 Rangi na discordzie NeonRP przypisywane są do danego konta. W przypadku utraty rang nie jest mozliwe ich przeniesienie. Wyjatkiem są rangi warn, permblockwl, nakaz nagrywania itd. po które nalezy zgłosić się w tickecie.
2.35 Zmiana danych możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie są one zgodne z regulaminem lub po otrzymaniu bana z powodem "zmiana danych".
2.36 Jeżeli powód zmiany danych jest inny niż ten wymieniony w pkt. 2.34 o zmianę należy ubiegać się IC w ratuszu.
2.37 Dane osobowe które zostały zmienione są archiwizowane w ratuszu oraz jawne dla zarządu LSA, DOJ, SASP, SAMS i FIB. Zakazuje się ukrywania prawdziwej tożsamości.
2.38 Zakazuje się nadmiernego "TrashTalku"(np.wyzywania, obrażania rodziny, itp.) Będzie on skutkował odpowiednią karą adekwatną do zachowania.
2.39 Administracja ma prawo do przeniesienia bana za cheaty z innych serwerów współpracujących z NeonRP.
2.40 Zakazuje się używania takich samych Steam nicków jak administracja.
2.41 W przypadku utracenia dostępu do konta i utworzeniu nowego, gracz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie administrację.


§3. Rozgrywka.

3.1 Serwer NeonRP jest to serwer, na którym obowiązują wszelkie zasady związane z tym trybem gry.
3.2 Do rozgrywki niezbędny jest sprawny mikrofon (zakazuje się odgrywania osoby niemej).
3.3 Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania komunikacji głosowej podczas gry w sprawach OOC. Nigdy nie wychodź z roli, nie pozwól, aby coś wytrąciło cię z równowagi.
3.4 Do spraw OOC (np. zgłoszenie problemów technicznych) służy chat tekstowy "LOOC".Zakazuje się jego nadużywania podczas prowadzenia akcji RP
3.5 Do kontaktu z Administracją gracze mogą używać komendy "/report". Nadużywanie jej bądź spam będzie odpowiednio karane.
3.6 Zakazuje odradzania się w szpitalu po BW kiedy:
- wezwano pomoc medyczna,
- wezwano policję na miejsce zdarzenia,
- chcesz uniknąć akcji RP lub jesteś w trakcie jej trwania.
3.7 Zakazuje się wtargnięcia w akcje RP innych osób, gdy nie jesteś związany z tą sytuacja lub nie masz konkretnych powodów (nie dotyczy SASP). "Wbijanie się na trzeciego" będzie skutkowało banem.
3.8 Narracja podczas rozgrywki prowadzona jest poprzez komendy:
- /me - Służy do opisywania czynności, których nie jesteśmy w stanie odegrać animacją,
- /do - Służy do opisywania otaczającego nas świata oraz stanu naszej postaci (zakazuje się kłamania na niej),
- /try - Jest to prosta komenda losująca, która po użyciu stwierdza czy dana akcja przebiegła pomyślnie czy nie,(wykorzystanie tej komendy na innym graczu traktowane jest jako Power Gaming).
- /opis - Służy do opisania stałego/ciągłego stanu naszej postaci.(np: plakietki, złamania kończyn).
3.9 Nie można rozpoznać osoby jeżeli jest ona zamaskowana.
3.10 Jedyną możliwością otrzymania revive, jest błąd gry/serwera lub brak medyków na służbie.
3.11 Zakazuje się używania bindów oraz puszczania muzyki (jeżeli może przeszkodzić innym graczom).
3.12 Zakazuje się odgrywania postrzału w kamizelkę.
3.13 Zakazuje się kradzieży przedmiotów premium (np. kontrolera świateł, broni/przedmiotów które są dostępne do kupienia za neoncoinsy).
3.14 Zakazuje się usuwania/edytowania propów/tekstur z plików gry (np. drzew, kamieni, krzaków, wody - których brak/wygląd ma wpływ na rozgrywkę między graczmi).
3.15 Zakazuje się tazerowania podczas strzelaniny. Używanie tazera w sytuacji gdy ktoś do nas celuje z broni palnej będzie uznawane za nieposzanowanie życia (Nie tyczy się gdy osoba jest od nas odwrócona plecami).
3.16 Zakazuje się odgrywania ran stycznych przez graczy na serwerze.
3.17 Zakazuje się lootowania wszelkiego rodzaju jedzenia i napojów.
3.18 Potrącenie bez powodu samochodem osoby jadącej na motocyklu traktowane bedzie jako VDM.
3.19 Zakazuje się wykorzystywania i przenoszenia zdobytych informacji między posiadanymi przez gracza postaciami
3.20 Zakazuje się pisania na /twt, /dw podczas BW. Niestosowanie się będzie traktowane jako WMG
3.21 Zakazuje się strzelania/używania broni podczas trzymania innej osoby na kajdankach oraz na rękach. Niestosowanie się będzie traktowane jako WMG.
3.22 Zakazuje się tzw. "grania pod Loot" oraz "bojówki" w mieście. Jeżeli chcesz poddać gracza na terenie miasta musisz mieć do tego dobry powód, np. zakładnik na napadzie (w takiej sytuacji loot możliwy jest po rozpoczęciu napadu).
3.23 Zakazuje się poddawania pracujących graczy w każdym punkcie wykonywania ich pracy (np. odbieranie i dostarczanie itd).
3.24 Bezpodstawne doprowadzenie do BW medyka/mechanika/pracownika prac legalnych na służbie/w pracy będzie traktowane jako RDM.
3.25 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC.
3.26 W przypadku otrzymania znacznej ilości gotówki, samochodów lub przedmiotów od drugiej osoby należy o tym fakcie poinformować administracje w tickecie na discordzie serwera NeonRP. Złamanie tego pkt. grozić będzie surowymi konsekwencjami.
3.27 Zakazuje się wchodzenia na rządowy podczas trwającej akcji RP na serwerze. Złamanie tego pkt. grozi banem.
3.28 Uciekanie od faktur grozi permanentnym banem. W takim przypadku należy otworzyć ticket na discordzie neona.
3.29 Wywożenie ludzi bez dobrego podłoża RP i pozostawianie ich w stanie BW (np. wrzucanie do wody lub bagażnika lokalnego pojazdu, bądź zrzucanie z tamy) będę brane jako utrudnianie pracy medykom.
3.30 Zakazuje się kradzieży przedmiotów pozyskiwanych w pracach legalnych.
3.31 Zakazuje się nadmiernego pitowania.
3.32 Zakazuje się wyrzucania itemów podczas trwającej akcji.


§4. Postać

4.1 Zakazuje się tzw. “Celebrity Name” (np.: Donald Trump czy Katy Perry) Dotyczy również imion i nazwisk znanych w świecie RP (np. Erwin Knuckles).
4.2 Zakazuje się kreowania postaci, która będzie tzw. "trollem".
4.3 Każdy gracz zobowiązany jest do edytowania podstawowej postaci (kręgiel) tak aby była ona immersyjna.
4.4 Zakazuje się odgrywania postaci, która nie miałaby racji bytu w świecie realnym, np. Hulk, Spiderman itp.
4.5 Zakazuje się przekazywania lub pozbywania się majątku przed zaplanowanym uśmierceniem postaci lub przed zaprzestaniem gry.
4.6 Żeby wykonać CK i FCK musisz złożyć podanie na odpowiednim kanale "ck" na discordzie. Osoby rozpatrujące podania poinformują was ile macie czasu na wykonanie CK.
4.7 Szef organizacji ma prawo wykonać FCK na byłym członku organizacji przestępczej po przedstawieniu dowodów na tickecie.
4.8 Gracz, którego postać straciła przytomność, zobowiązany jest do odgrywania tych obrażeń. Dodatkowo jeżeli medyk stwierdzi, że trzeba wrócić za określony czas do szpitala w celu np. zmiany opatrunku, należy się zgłosić (będzie to banowane za brak chęci do odgrywania).
4.9 Zakazuje sie kreowania postaci o nie immersyjnych danych osobowych. (Np. "Rob Lox", "Mustween", "Toszef")
4.10 Po otrzymaniu drugiego CK ( i każdego kolejnego ) na gracza zostaje nałożony dwu tygodniowy ban.


§5. Przestępstwa.

5.1 Zakazuje się dokonywania brutalnych przestępstw oraz napaści w miejscach nieimersyjnych.
5.2 Aby kogoś porwać z miejsc publicznych musimy mieć do tego DOBRY powód. Każde porwanie musi być wcześniej zaplanowane.
5.3 Zakazuje się okradania kont bankowych. Możliwością jest dobrze odegrana akcja RP za zgoda Administracji.
5.4 Zakazuje się wzywania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia na jednostkę lub porwania (taxi, sams, sast, acls).
5.5 Jeżeli ktoś celowo ucieka na Green Zone, aby uniknąć akcji RP dozwolone jest dokończenie takiej akcji.
5.6 Niezarejestrowane organizacje mogą robić napady jedynie na sklepy i małe banki “Flecca”.
5.7 Aby porwać policjanta na służbie musi być minimum 5 policjantów (wliczając tego porwanego).Na każdych pięciu FP na służbie przypada max. jeden porwany (np.2 porwanych = 10 na służbie itd).
5.8 Zakazuje się porywania SAST/SAMS/ACLS w celu pozyskania ich przedmiotów.
5.9 Zakazuje się przeprowadzania nielegalnych interesów (np. sprzedaży pistoletów) na GreenZone'ach oraz w mieszkaniach.
5.10 Celowe uciekanie przed akcją RP na Green Zone oraz Red Zone, może zostać ukarane banem.
5.11 Teren bazy wojskowej Zancudo jest terenem immersyjnie strzeżonym przez wartowników oraz systemy monitorujące. Jakakolwiek próba przekroczenia bram bazy będzie traktowana jako jej zbrojny wjazd co skutkuje poważnymi konsekwncjami ic.
5.12 W miejscach dokonywania nielegalnych interesów, gracze mają prawo do inicjacji.
5.13 Zakazuje się rozpoczynania akcji hostylnej z PD w celu zagrania pod LootRP (prowokacje, pułapki itd.)


§6. Pojazdy.

6.1 Zakazuje się jazdy pojazdem nieprzystosowanym do podłoża, np. próba wjechania samochodem sportowym na górę chiliad. Nieprzestrzeganie tego podpunktu będzie skutkować banem za “FD”.
6.2 Zakazuje się kradzieży pojazdów służb frakcyjnych oraz pojazdów służbowych prac legalnych. Wyjątkiem jest dobrze przemyślana akcja RP.
6.3 Zakazuje się robienia DzwonRP. Będzie to karane banem.
6.4 Zakazuje się odgrywania braku tablic rejestracyjnych w pojeździe. Nawet jeżeli model pojazdu ich nie posiada.
6.5 Opony nie są wyznacznikiem, czy auto może wjechać w teren np. terenowe opony w Bugatti.
6.6 Zakazuje się prowadzenia helikopterów przez osoby trzecie. W przypadku udostępnienia go przez właściciela nieodpowiednim osobom, zostanie on ukarany wysoką karą pieniężną IC, a helikopter będzie zarekwirowany na okres do dwóch tygodni.


§7. Organizacje przestępcze.

7.1 Każda organizacja musi zostać zatwierdzona przez opiekuna org. przestępczych. Organizacja musi posiadać własnego discorda, na którym będzie znajdować się opiekun.
7.2 Zorganizowana grupa przestępcza podczas akcji RP musi posiadać pojazdy i ubrania w jednolitej kolorystyce i w 90% podobnym stroju (dotyczy również dojazdu).
7.3 Aby utworzyć organizację przestępcza potrzeba min. 12 os. i złożyć podanie na discordzie serwera (każda osoba z zarządu musi mieć zdaną Whiteliste).
7.4 Zarząd organizacji przestępczej bierze pełną odpowiedzialność za swoich członków.
7.5 Każde rozpoczęcie ognia na dozwolonej strefie musi zostać odpowiednio zainicjowane (nieumiejętne inicjowanie będzie karane banem).
7.6 Zakazuje się podszywania pod inna organizacje.
7.7 Opiekun Crime ma prawo usunąć organizację przestępczą jeżeli uważa to za słuszne (bez podania przyczyny).
7.8 Niezarejestrowana grupa przestępcza może posiadać maksymalnie 6 osób, jednakże muszą one być tak samo ubrane.
7.9 Organizacja musi potwierdzić swój ubiór jak i kolorystykę u opiekuna crime.
7.10 Członek organizacji przestępczej może być skorumpowany tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna crime.
7.11 Zakazuje się prowadzenia tzw. “ustawek” w mieście. Mogą się one odbywać tylko i wyłącznie poza miastem oraz na ustalonych zasadach organizacji przestępczych.
7.12 Zakazuje się wtrącania w napady przez osoby trzecie. Nie można ingerować w napad, gdzie rozgrywka toczy się pomiędzy napastnikami, a policją.
7.13 Wjazd na napad musi zostać uprzednio zainicjonowany z zachowanym 5 sec. czasem na reakcję.
7.14 Zakazuje się odbijania konwoju oraz ustawek na parkingu przed więzieniem oraz komendą.
7.15 Mafia jest organizacją zarządzaną przez administrację. Kategorycznie zakazuje się podszywania pod nią.
7.16 Masz to przeczytać gagatku NeonRP | Regulamin Crime§8. Inicjacje.

8.1 Inicjacja to słowne rozpoczęcie akcji w sposób zrozumiały dla drugiego gracza. Dopiero po odpowiedniej inicjacji akcji RP możesz oddać strzały, inaczej będzie to traktowane jak RDM.
8.2 Inicjacja musi zostać uprzednio zasyganlizowana słownie i wizualnie, np. celując z broni do gracza. Poddawanie w aucie nie jest poprawne i nie będzie uznane jako rozpoczęcie akcji.
8.3 Inicjacja nie może zostać przeprowadzona na osobie w poruszającym się ze znaczną prędkością samochodzie.(Administrator określa czy dana inicjacja była poprawna).
8.4 Inicjacji nie trzeba przeprowadzać podczas:
- konwoju,
- walk organizacji o przejęcie danego terenu związanego z narkotykami,
- wjazdu na tereny przeciwnego gangu, np.: “ośka ballasów”,
- podczas przebywania na red zone.(§12)

§9. Obywatel.

9.1 Zakaz kradzieży śmigłowców/samolotów. Wyjątkiem jest zgoda Administracji.
9.2 Zakaz okradania medyków z ich wyposażenia.
9.3 Jeżeli pracujesz w legalnej pracy np. winiarz, masz obowiązek poruszać się tylko samochodem firmowym.
9.4 Prowokowanie i/lub walka na zielonej strefie jest zabronione.
9.5 Każdy obywatel jest zobowiązany do tego, aby mieć dowód osobisty oraz wizytówkę przy sobie. Nie ma wytłumaczeń, że się go zgubiło etc. Podczas BW należy wskazać komendą /do gdzie znajduje się dowód.
9.6 Obywatel ma prawo odmówić składania zeznań.
9.7 Obywatelowi przysługuje prawo do 2,5min rozmowy telefonicznej oraz 15min rozmowy z adwokatem lub psychologiem.
9.8 W stosunku do medyka należy zgodnie z prawdą opisać swój stan zdrowia (np.: zostałeś postrzelony, to nie piszesz, że przewróciłeś się, zostanie to odebrane jako FailRP).
9.9 Przeszukanie dowodu trzeba uprzednio odegrać poprzez komendy narracyjne inaczej będzie to traktowane jako PG.(nie dotyczy działań SASP i SAMS).


§10. Służby porządkowe.

10.1 Negocjator policyjny jest osobą neutralną, nie można jej wykorzystać jako zakładnika ani strzelać do niej bez zerwania negocjacji.
10.2 Funkcjonariusz ma prawo zarekwirować rzeczy, które zagrażają jego bezpieczeństwu (przeszukiwanie zatrzymanego).
10.3 Zakaz organizowania wymiany zakładników za zatrzymanego, jeżeli wcześniej była próba odbicia konwoju wtedy policja ma prawo przeprowadzić konwój z dowolną prędkością.
10.4 Żeby wykonać wymianę zakładnika za zatrzymanego na każde 100 miesięcy jest 1 zakładnik np. zatrzymanemu grozi 200 miesięcy = trzeba zebrać 2 zakładników.
10.5 Podczas konwoju max. prędkość którą może poruszać się SAST to 80 km/h w mieście oraz 120 km/h poza miastem.
10.6 Jeżeli zostanie podjęta inicjacja przeciwko SAST podczas konwoju, nie obowiązuje wtedy max. prędkość konwoju.
10.7 Za jednego zakładnika możemy uzyskać jedno żądanie (za funkcjonariuszy publicznych będących na służbie przysługują 2 żądania).
10.8 Zezwala się podstawianie maksymalnie 1 zakładnika na napad.
10.9 Zakazuje się porywania medyków będących na służbie.
10.10 Podczas negocjacji osoba napadająca ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza zgodnie z prawdą: ile osób znajduję się w środku, ilu jest napastników oraz zakładników.
10.11 Funkcjonariusz Policji ma prawo wylegitymować KAŻDEGO obywatela (oczywiście działa to w drugą stronę i Funkcjonariusz musi się wylegitymować na polecenie obywatela, ale nie dotyczy to SWAT). Funkcjonariusz ma również prawo przeszukać obywatela, który jest zamaskowany.
10.12 Medycy serwera mają prawo, choć ograniczone, aby stosować PG.
10.13 Medycy i funkcjonariusze nie mają prawa rozdawać ekwipunku, który mogą pozyskać ze szpitala lub z komendy.
10.14 Funkcjonariusze jak i medycy podczas służby mają obowiązek dojeżdżać na miejsce zdarzenia tylko przy użyciu pojazdów nadanych przez szpital lub komisariat.
10.15 Szpital to jedno z najważniejszych miejsc na wyspie, należy szanować pracę medyków i zachowywać się w sposób kulturalny, nie utrudniajac im pracy niepotrzebną pajacerką.
10.16 Medycy mają zakaz podnoszenia obywateli podczas strzelaniny.
10.17 Obywatel ma zakaz odgrywania akcji RP z wykorzystaniem pojazdów, mundurów i ekwipunku służb ratunkowych takich jak SAMS i SASP. (jedynie za zgodą administracji)
10.18 Zakazuje się odgrywania gumowych kul/PaintBall/ASG/ itp.
10.19 Kaski kuloodporne mogą używać jedynie jednostki specjalne itp, każda osoba posiadająca taki kask w swoim ubiorze zostanie odpowiednio ukarana.
10.20 Osoba zatrzymana musi być konwojowana pojazdem do tego przeznaczonym “więźniarka, bus więzienny”.
10.21 Wszystkie konwoje, które mają miejsce przed zaćmienie o 12.00 będą wysyłane ekspresem. Wyjątkiem jest dogadanie się przez osobę konwojowaną z SASP o wykonanie konwoju w późniejszej godzinie.
10.22 SASP może wyjechać konwojem max godzinę przed zaćmieniem.


§11. Limity.

11.1 Organizacja może wykorzystywać maksymalnie 10 członków grupy lub gangu do odgrywania akcji roleplay (wyjątki stanowią spotkania na siedzibach org).
11.2 Maksymalna ilość osób w organizacji przestępczej: 45.
11.3 Limity podczas konwojów:
- Konwój 120-200: Maksymalnie 10 SAST (w tym 4 SWAT/SERT) i Brak Insurgenta | Maksymalnie 13 odbijających i Max 1 Pojazdy Crime.
- Konwój 200-700: Maksymalnie 15 SAST (w tym 6 SWAT/SERT) i 1 Insurgent | Maksymalnie 19 odbijających i max 2 Pojazdy Crime.
- Konwój 700+ (Kara śmierci): Maksymalnie 20 SAST (w tym 8 SWAT/SERT) i 2 Insurgenty | Maksymalnie 24 odbijających i max 3 Pojazdy Crime.
Jeżeli konwojowany jest szef lub zastępca szefa organizacji przestępczej odbijających może być o 3 więcej niż normalnie.
11.5 Limity na napadach(Limit osób na akcji tyczy się obu stron od rozpoczęcia do zakończenia akcji RP).
- Ammunation/Kasetka min. 1, max. 2 napastników | min. 3, a max. 4 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 0, a max 1 zakładników.
- Sklep min. 2, a max. 4 napastników | min. 4, a max. 6 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 1, a max. 3 zakładników.
- Furgonetka min. 2, a max. 4 napastników | min. 4, a max. 6 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 0, a max. 2 zakładników.
- Jubiler min. 3, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 8 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 2 max. 5 zakładników.
- MotorSport min. 2, a max. 2 napastników | min. 3 a max. 4 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 1 max. 2 zakładników.
- Mieszkania min. 2, a max. 3 napastników | min. 4 a max. 5 SAST w tym brak SWAT/SERT
- Bank min. 3, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 8 SAST w tym brak SWAT/SERT | bank min. 2 max. 5 zakładników.
- Jacht min. 4, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 9 SAST w tym max. 3 SWAT/SERT | min. 3 max. 6 zakładników.
- Pociąg min. 4, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 9 SAST w tym max. 3 SWAT/SERT | min. 3 max. 6 zakładników.
- Bank główny min. 4, a max. 8 napastników | min. 7 a max. 10 SAST w tym max. 4 SWAT/SERT | min. 3 max. 7 zakładników.
11.5 Limity podczas akcji hostylnej:
- Sprzedaż narkotyków: max. 4 sprzedających | max. 6 SAST w tym brak SWAT/SERT.
- Strzelanina\Pościg(Z wyjątkiem napadu na Bank główny): max. 10 napastników | max 12 SAST w tym max. 6 SWAT/SERT.
11.6 Udział Gwardii w konwojach i innych akcjach nie jest brany pod uwage do limitu.
11.7 Limit SASP na dojazd na panic button.
- Kod Zielony + 0 FP
- Kod Pomarańczowy + 2FP
- Kod Czerwony + 3 FP
- Kod Czarny + 4 FP(W tym +2 SWAT)
11.8 Podczas porwania zarządu komendy limit SASP jest zwiększony o 2 FP.


§12. GreenZony i RedZony.

12.1 GreenZone obowiązują na:
- Komendach + 150m.
- Szpitalach + 150m.
- Warsztatach + 150m.
- Urzędzie pracy + 150m.
- Parkingach oznaczonych na mapie. + 150m.
- Odholownikach. + 150m.
- Miejscach legalnych prac oraz ich siedzibach. + 150m.
- Sklepach z ciuchami. + 150m.
- Miejscach w których znajduje się dużo świadków np. eventy.
- Mieszkania i meliny + 150m.
- Sklepy spożywcze. + 150m.
- Miejsce działań SAMS.
- Dark Baśki + 50m.
- Ogólnodostępna pralnia brudnej gotówki + 50m.
12.2 RedZone obowiązują na:
- Siedzibach gangów.
- Terenach prywatnych.
- Miejscach Narkotyków + 100m.
- Miejsce produkcji C4 (miejsce, z którego pobiera się potrzebne składniki jest strefą neutralną).
- Darkshopach + 150m.
- Miejscach przejmowania stref dla organizacji.


§13. Pojęcia.

IC (In Character) - Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki.
OOC (Out Of Character) - Świat, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką.
MG (Metagaming) - Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC. Rozmowy na wszelakich komunikatorach itd.
PG (Power Gaming) - Definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Krzysia tak mocno, że traci on przytomność.
BW (Brutally Wounded) - Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń.
VDM (Vehicle Deathmatch) - Jest to celowe rozjeżdżanie przypadkowych osób.
RDM (Random Deathmatch) - Jest to strzelanie do przypadkowych osób.
CK (Character Kill) - Permanentne uśmiercenie postaci.
FCK (Forced Character Kill) - Wymuszone uśmiercenie postaci przez osobę inną, niż właściciel postaci.
CN (Celebrity Name) - Imię i nazwisko postaci na podstawie danych znanej osoby lub postaci, np. Robert Lewandowski, Barack Obama, Peter Parker etc.
NJ (Ninja Jacking) - Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu komend narracyjnych.
BH (Bunny Hop) - Bugowanie animacji skakania w celu szybszego przemieszczania się.
CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji, bez celu.
CL (Combat Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.
RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.
SS (Stream Sniping) - To sytuacja gdy gracz (stream sniper) śledzi w grze danego streamera i stara się go znaleźć w celu pokonania go, nękania lub przeszkadzania w grze działanie takie skutkują banem.
DB (Drive By) - Strzelanie z okna pasażera.
Loot RP - Jest to przeszukiwanie oraz zabieranie przedmiotów osobie, której nie doprowadziliśmy do stanu BW lub nie braliśmy z nią udziału w akcji RP, takie zachowanie będzie skutkować banem.
FearRP - Jest to forma braku strachu przed pewnymi akcjami.
FailRP - Błędne/nierealistyczne odebranie akcji RP.
Zaćmienie - Restart serwera.
Immersja - Wczucie się w grę (np wyobrażasz sobie że w miejscach publicznych są kamery, w szpitalu są ochroniarze itd.)
Akcja hostylna - Akcja o podłożu crime (np. Napaść na drugiego gracza, Napad na bank/sklep etc.)
Spawn Kill - Pojęcie SK oznacza zabijanie na spawnie.
Rape Sex< - Rape Sex jest to gwałt IC, Kategorycznie zabroniony ( w Polsce ) Gwałt Ic można tylko odgrywać kiedy druga osoba wyraża na to zgodę.
Heli kill - Zabicie kogoś helikopterem konkretnie śmigłami.
New Life Rule - Jest to zasada nowego życia. Po śmierci nie pamiętasz kto i jak Cię zabił. Nie możesz także mścić się na tej osobie oraz wracać w miejsce śmierci przez określony czas. Najczęściej 5 minut.
Prop Abuse - Jest to nadużywanie propów w celu utrudniania innym graczom rozgrywki.
Prop Climb - Jest to używanie propów w celu podsadzenia się.
Wyjście z roli - Przykładowo jest to rozpoczęcie rozmowy OOC w IC używając słów taki jak np. "dostałem bw". Zachowanie takie będzie karane banem.
Zasada Poszanowania Życia - Zasada mówiąca o szacunku do życia swojej postaci i nie narażanie jej na sytuacje, w których mogłaby zginąć, np. obraza kilku uzbrojonych osób lub taranowanie ciężkich pojazdów typu ciężarówka zwykłym samochodem osobowym.
NPZ (Nieposzanowanie życia) - Kiedy ktoś do nas celuje, a my nie chcemy się poddać.
WMG (Wykorzystywanie mechaniki gry) - Przechodzenie przez zamknięte drzwi, zakuwanie przez drzwi w samochodzie itd.
GZ (GreenZone) - Strefy określone jako ''zielona trawka'' miejsca, które są objęte zakazem napaści oraz lootowania obywatela.(§12)
RZ (RedZone) - Miejsca, w których nie obowiązuje inicjacja między obywatelami.(§12)
FD (Fail Driving) - Jazda pojazdem, która byłaby niemożliwa w prawdziwym życiu.