TOS - NeonRP

Ost. aktualizacja 12.12.2022

TOS

§1. Ogólne

1.1Zakupione przedmioty są przedmiotami wirtualnymi w grze.
1.2Ceny, które Sprzedający udostępnia są podane w walucie PLN.
1.3Zamówienie przedmiotu zostaje wiążące dla obu stron(Sprzedającego oraz Kupującego) w chwili otrzymania płatności przez Sprzedającego.

§2. Warunki kupna

2.1Termin realizacji każdego zamówienia jest uzależniony od kupionego przedmiotu.

§3. Płatności

3.1Właścicielem tej strony internetowej jak i Sprzedającym jest firma Neon Technologies Szymon Kaźmierczak. Dalej jako “Właściciel”.
3.2Odbiorcą wszystkich płatności jest Neon Technologies Szymon Kaźmierczak, os. Wichrowe Wzgórze 29/44, 61-698 Poznań (Polska), (NIP: 9721324855, REGON: 521238356 ).
3.3Nie jesteśmy powiązani ani wspierani przez Rockstar North, Take-Two Interactive, CFX Collective ani innych posiadaczy praw.
3.4Dostawcą płatności internetowych jest Robert Paszkowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494.
3.5W przypadku problemów z produktem bądź błędnym jego działaniem należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem email [email protected].

§4. Waluta Premium - Neon-Coins

4.1Serwerowa waluta premium nosi nazwę “Neon-Coins” i jest możliwe kupienie do niej dostępu, oraz zdobycie do niej dostępu poprzez: zgłaszanie błędów na serwerze, wspieranie serwera w jego działaniu, reklamowaniu go na zewnętrznych stronach, po wcześniejszym ustaleniu tego z właścicielem.
4.2Do waluty "Neon-Coins" jest udzielany tylko dostęp - tak jak do każdej wirtualnej rzeczy na Serwerze. Gracz kupując Neon-Coins, otrzymuje dostęp do określonej, zakupionej liczby Coinsów, które można wykorzystać w specjalnym panelu na Serwerze.
4.3Na Serwerze występuje specjalny panel GUI, dostępny pod komendą “/neoncoins”, który oferuje dostęp do rzeczy na serwerze za Neon-Coins.
4.4Administracja może odebrać dostęp do Neon-Coins, jeżeli uzna, że zostały one zdobyte wbrew ogólnym założeniom i regulaminowi.
4.5Kupując dostęp do Neon-Coins, wspierasz rozwój serwera oraz jego Właściciela.

§5. Odpowiedzialność

5.1Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezatwierdzone, przypadkowe lub nieautoryzowane transakcje.
5.2Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Regulaminu.

§6. Reklamacje

6.1Jeżeli kupujący zrobi tzw. FRAUD (oszustwo ze zwrotami środków u operatora) lub wyłudzi zwrot środków pośrednicząc z jakimś organem np. bankiem (próba odzyskania środków), jego nick zostaje wpisany na czarną listę serwera (brak możliwości unbana). Właściciel serwera skieruje sprawę do odpowiednich organów, jeżeli uzna to za stosowne.
6.2Blokada konta na wynik złamania Regulaminu sprzedawcy bądź Regulaminu platformy lub serwera nie uprawnia do reklamacji wcześniej zakupionych produktów.
6.3Sprzedający nie uznaje innych reklamacji niż błędne działanie produktu.
6.4Jeżeli wina leży po stronie Właściciela, zobowiązany jest on do przyznania zakupionej rzeczy z Oferty.
6.5Reklamacja, jeżeli usługa została wykonana prawidłowo, zostaje odrzucona.
6.6Wymagane jest bardzo dokładne opisanie problemu w reklamacji, uwzględniając datę dokonania zakupu, zakupioną rzecz z Oferty, nazwę konta Gracza oraz inne dane podane przy zakupie.
6.7Reklamacja musi być napisana w języku polskim, inaczej zostanie odrzucona.
6.8Jeżeli reklamacja będzie niezrozumiała lub problem będzie źle opisany, zostanie ona odrzucona.
6.9Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do Właściciela poprzez napisanie e-maila na adres: [email protected].
6.10W momencie zakończenia działania Serwera, Właściciele Serwera nie są i nie będą zobowiązani zwracać środków za zakupione usługi.