Regulamin Crime - NeonRP

Ost. aktualizacja 02.06.2024


§1. Postanowienia Ogólne

1.1 Każda organizacja musi zostać zatwierdzona przez opiekuna org. przestępczych. Organizacja musi posiadać własnego discorda, na którym będzie znajdować się opiekun.
1.2 Aby utworzyć organizację przestępcza potrzeba min. 12 os. i złożyć podanie na discordzie serwera (Zarząd organizacji musi posiadać Whitelistę).
1.3 Lider organizacji przestępczej bierze pełną odpowiedzialność za swoich członków.
1.4 Maksymalna ilość osób w organizacji to 45 osób.
1.5 Opiekun organizacji ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie.
1.6 Opiekun organizacji ma prawo usunąć organizację przestępczą jeżeli złamie ona regulamin.
1.7 Niezarejestrowana grupa przestępcza może posiadać maksymalnie 6 osób, jednakże muszą one być tak samo ubrane.
1.8 Zorganizowana grupa przestępcza podczas akcji RP z inną organizacją musi posiadać pojazdy i ubrania w jednolitej kolorystyce.
1.9 Zakazuje się podszywania pod inną organizację.
1.10 Strzelanie bez inicjacji, porwania itp. są dozwolone na własnym terenie (siedziby organizacji).
1.11 Każda organizacja co tydzień ma obowiązek zrobić przynajmniej 2 napady oraz rozegrać 60 bitek pod /org, min. 500pkt. (nie wyrobienie normy 2x pod rząd = del organizacji)
1.12 1 minus to zawieszenie, pierwszy zawias = 24h, drugi i każdy kolejny = 48h.
1.13 Zakaz kontrolowania zleceń dla organizacji.
1.14 Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.
1.15 Zgłaszając inną organizacje musisz posiadać dowód w postaci nagrania. Na nagraniu musi być widoczny /konfident [id].
1.16 Po rozwiązaniu organizacji, przedmioty które pozostały w szafce zostają wyczyszczone i nie ma możliwości odzyskania ich.
1.17 Zakaz unikania akcji i uciekania do interioru siedziby.
1.18 Zakaz wysyłania gwizdków podczas pościgów z policją. Ma on służyć jedynie na bitkach, strefach oraz konwojach.
1.19 Zakazuje się używania zrzutów przed siedzibami organizacji.
1.20 Osoby ukarane banem za cheating mają bezwzględny zakaz prowadzenia własnej organizacji.
1.21 Do miasta można wjeżdżać pojazdami crime z oznaczeniem [C+], wszystkie inne są zabronione. Wyjątkiem jest udział w konwoju.
1.22 Jeżeli wjedziesz zakazanym autem CRIME do miasta, zostanie Ci ono zabrane. Możesz je wykupić za 40% jego ceny u Opiekunów organizacji w przeciągu 14dni.
1.23 Zakaz przynoszenia telefonów/amunicji/broni/radii na teren okrągłego stołu.
1.24 Zakaz strzelaniny, zwierzyny podczas okrągłego stołu. Brak respektowania tej zasady wiąże się z FCK oraz warnem organizacji.
1.25 Redzone na narkotykach obowiązuje w promieniu do 100m, nie wliczając w to dróg publicznych.


§2. BITKI, STREFY & BIZNESY.

2.1 Limit osób wynosi 3 - 10.
2.2 Zakaz wjazdu na 3.
2.3 Zabrania się zawierania sojuszu na strefach/biznesach.
2.4 Czas dojazdu na strefę/biznes wynosi 1.5min.
2.5 Zakaz używania animacji oraz ragdolla.
2.6 Zakaz zabijania z kolby, tazera oraz broni białej.
2.7 Zakaz wchodzenia do budynków podczas bitek.
2.8 Zakaz używania motocykli na bitkach.
2.9 Zakaz jeżdzenia w bagażniku.
2.10 Zakaz przejmowania strefy, w momencie kiedy inna jest w trakcie przejmowania/po bitce.
2.11 Zakazuje się kradzieży aut przeciwnej organizacji.
2.12 Przed wjazdem na jakąkolwiek strefę/biznes należy wysłać gwizdek organizacyjny.
2.13 Zakaz powrotu do bitki po crashu etc.
2.14 VDM zgłaszamy gdy doprowadzi on do bw lub będzie VDM + dobitka. Zakazuje się również celowego robienia VDM.
2.15 Strefy/biznesy stają się redzonem dopiero w momencie ich przejmowania.


§3. WOJNY.

3.1 Każda organizacja może wypowiedzieć oraz przyjąć jedną wojnę na tydzień.
3.2 Wojnę można wypowiedzieć poprzez ticket lub na okrągłym stole.
3.3 Niezaakceptowanie wojny/nie zjawienie się na niej równa się z przegraną.
3.4 Podczas wojny obowiązuje system ostrzeżeń, który wystawia opiekun crime organizujący wojnę. Każda organizacja na wojnie może otrzymać 3 ostrzeżenia, które po przekroczeniu równają się z przegraniem wojny. Takie ostrzeżenie wystawia opiekun na podstawie swoich obserwacji.
3.5 Organizacja, która wypowiada wojnę po przegraniu jej traci pieniądze (otrzymuje je 2 organizacja, której została wypowiedziana wojna).
3.6 Osoby uczestniczące w wojnie muszą być członkami organizacji minimum 7 dni od wypowiedzenia wojny.
3.7 Za zgodą obu stron, w wojnie mogą uczestniczyć osoby spoza organizacji biorących udział w wojnie.
3.8 Jeżeli organizacja A wypowie zwykłą wojnę organizacji B może do siebie wzajemnie strzelać kiedy tylko się zobaczą, mogą oni to robić bez inicjacji (oczywiście zakaz strzelania na gz).
3.9 Minimalny skład do wypowiedzenia wojny - 8vs8
3.10 Termin wojny musi zostać ustalony jak najszybciej, a sama wojna musi odbyć się maksymalnie 7dni po jej wypowiedzeniu.
3.11 Po zakończeniu wojny obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z serwera dla osób biorących w niej udział. Wyjść z serwera możecie dopiero w momencie zatwierdzenia wyniku przez prowadzącego na odpowiednim kanale.


§4. KONWOJE.

4.1 Osoby odbijające konwój są zobowiązane do wejścia na kanał głosowy na DC Crime.
4.2 Podczas odbicia konwoju musi zostać wytypowana osoba dowodząca.
4.3 Osoba dowodząca grupą odbijającą jest zobowiązana do zrobienia zdjęcia z widocznymi ID osób, które będą odbijać konwój.
4.4 Osoby ponad wyznaczony limit które nie będą widoczne na zdjęciu zostaną ukarane banem za wjazd na trzeciego.
4.5 Crime ma zakaz odbijania przed więzieniem (czyt. parking przed więzieniem i droga na około).